Arama
Flitreler
Kapat

Ödeme Güvenliği

    Sistemimiz üzerinde alış verişler sonrasında yapılan ödeme şekli 3-D Secure sistemle BKM (Bankalar arası kart merkezi) bankaların

özel  güvenlik   sitemleri  sayfalarına  bağlanarak  tamamen güvenli bir şekilde yapılmaktadır ve müşteri kredi kart bilgileri tarafımızca

kayıt  altına  alınmamaktadır.  Bu  nedenle  www.nurkanspot.com  internet şubemizde alışverişler en üs düzeyde güvenlik sağlanarak

gerçekleştirilmekdetir.  Buna rağmen  sizleri Cep telefonlarınıza gelen 3-D şifelerinizi kimse ile paylaşmadan sadece kendi

kontrolünüz     altında kullanmanızı önemle rica ederiz

 

                  Önemli Bilgilendirme;

 

27/09/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile değişik 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrasının; ‘’ Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.’’, sekizinci fıkrasının; ‘’Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.’’ Amir hükmü gereği,  gerek tarafıma ait kredi kartları ile yaptığım alışverişlerde taksitlendirme yönünde aldığım kararın ve tercih ettiğim taksitlendirme süresinin, gerekse müşterilerime ait kredi kartları ile yapılan alışverişlerde taksitlendirme yönünde aldığım kararın ve tercih ettiğim taksitlendirme süresinin, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olduğunu; aksi yöndeki davranışımdan veya mevzuata aykırı eylemimden ötürü doğmuş/doğacak tüm hukuki, cezai ve idari sorumluluğun tarafıma ait olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Haber bülteni